ZWROTY

Zgodnie z prawem każdy konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. 

Aby dokonać zwrotu towaru, klient powinien złożyć wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zachęcamy do stosowania naszego formularza zwrotu, ale jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

Formularz zwrotu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można dołączyć do paczki ze zwracanym towarem lub przesłać do nas mailem na adres butik@kessi.pl lub pocztą na adres Katarzyna Prochoń MILUSZKOWO, ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów. Na ten sam adres prosimy o odesłanie zwracanego towaru – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Pieniądze zwracamy maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się do czasu otrzymania zwracanego towaru lub otrzymania dowodu jego odesłania.

Zwroty dokonywane są przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument podczas zakupu towaru. Jeśli jednak konsument wyrazi na to zgodę, zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

REKLAMACJE

Konsumentom oraz przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują szczególne uprawnienia w razie stwierdzenia niezgodności towaru z umową (wady).

Aby zareklamować towar należy złożyć wyraźne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć korzystając z naszego formularza, ale nie jest to obowiązkowe.

Oświadczenie można przesłać na adres mailowy butik@kessi.pl lub pocztą na adres Katarzyna Prochoń MILUSZKOWO, ul. Opoczyńska 2, 97-330 Sulejów. Na ten sam adres prosimy o odesłanie reklamowanego towaru.

Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni od jej otrzymania, o wyniku rozpatrzenia reklamacji poinformujemy drogą mailową.